LÊ BẠCH PHÁT / VISA DU LỊCH MỸ

Cảm ơn quốc tế visa đã hỗ trợ mình xin visa Mĩ để đi thăm thân. Trường hợp của mình hơi khó khăn nhưng nhờ sự chu đáo chỉ dẫn mà mình phỏng vấn tự tin hơn khi đối mặt vs lãnh sự.