ĐÀO THỊ BA / VISA DU LỊCH MỸ

Mình sống ở Mỹ được 10 Năm và có thẻ xanh tại Mĩ nhưng về Việt Nam thì  do tình hình dịch bệnh thì thẻ xanh của mình bị hết hạn. Mình không  quay về Mĩ được. tuy nhiên được quốc tế visa giúp đỡ thì mình đã xin lại được visa Mĩ diện du lịch. Cảm ơn gia đình quốc tế visa rất là nhiều