NGUYEN DINH NGOC HUE / VISA DU LỊCH ÚC

Vừa mới đi lấy vân tay xong đã ra visa luôn mừng ghê. Cảm ơn quốc tế visa đã hỗ trợ mình làm hồ sơ nha. Chất lượng, uy tín,