NGUYỄN ĐẮC CAO / VISA DU LỊCH MỸ

Cảm ơn Quốc tế visa nhiều nhé.

hôm nay 22/11/2019 mình vừa từ lãnh sự quán Mỹ ra và rất vui hehe

Lần đầu phỏng vấn với hộ chiếu trắng, tuy hơi run, nghĩ sẽ rớt nhưng lại đậu, bí quyết của chị rất hay.

Cảm ơn quốc tế visa!