Hồ Kim Qui / Visa Du Lịch Pháp

Tôi muốn đi du lịch Pháp nhưng hộ chiếu trắng. Vì vậy, tôi rất khó xin visa du lịch Pháp.
 Nhờ sự tư vấn và trợ giúp tận tình của Quốc Tế Visa mà tôi đã có visa du lịch Pháp trong thời gian ngắn. 
Tôi rất cảm ơn Quý công ty.