VISA HÀN QUỐC 5 NĂM

1/ 1 hình 4x6 nền trắng
2/ Hộ chiếu gốc (nộp kèm hộ chiếu cũ nếu có)
3/ Chứng minh công việc:
- Chủ doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh (bản gốc hoặc sao y công chứng), Thuế GTGT 01 tháng gần nhất

4/ Chứng minh tài chính: Xác nhận số dư sổ tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng (bản gốc) hoặc Sổ tiết kiệm (sao y), Giấy tờ nhà đất, tài sản khác (nếu có). Trường hợp, khách đã từng đi Hàn, Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu,...trong vòng 05 năm, khách không cần chứng minh tài chính
5/ Sổ tạm trú hoặc Xác nhận tạm trú tại TPHCM tối thiểu 06 tháng (bản gốc)
6/ Bảng thông tin cá nhân (file đính kèm)
hủ tục 5 năm, khách hộ khẩu hồ chí minh:
1/ 2 hình 4x6 nền trắng
2/ Hộ chiếu gốc
3/ Sổ hộ khẩu gốc