HUYNH THI NGOC SANG / VISA THĂM THÂN MỸ

Tôi đã được cấp visa du lịch Mỹ 1 lần tuy nhiên do ở quá thời hạn lần thứ 2 tôi đã bị từ chối. Tôi nghĩ mình có rất ít cơ hội để được chấp nhận visa một lần nữa. Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình của công ty Quốc Tế Visa tôi đã có visa Mỹ lần thứ 3 phỏng vấn. Rất cảm ơn công ty