LE KIEN CUONG / VISA DU LỊCH NHẬT BẢN

Sắp tới lễ hội hoa anh đào ở Nhật Bản, tôi và đồng nghiệp trong công ty dự định đi du lịch tự túc Nhật Bản. Công ty Quốc Tế Visa đã hỗ trợ chúng tôi chuẩn bị và nộp hồ sơ mà không cần phải tới lãnh sự quán. Tôi và đồng nghiệp của mình đã có visa du lịch tự túc Nhật Bản sau 7 ngày làm việc. Cảm ơn quý công ty rất nhiều