PHAM THI KIM CHI / Visa du lịch Mỹ

 

Tôi và con tôi chưa có visa du lịch nước nào cũng không có người thân thiết bên Mỹ mà chỉ có bạn bè. Tôi rất lo sợ sẽ không làm được visa Mỹ, nhưng tôi và con tôi đã có visa du lịch Mỹ dễ dàng. Cảm ơn Quý công ty rất nhiều.