VO THI CUC / Visa du lịch Canada

Tôi đã bị từ chối visa du lịch Canada một lần. Nhưng tôi vẫn mong muốn nộp hồ sơ lần nữa. Nhờ sự hỗ trợ của Quốc Tế Visa tôi đã có visa du lịch Canada 10 năm dễ dàng. Tôi cảm ơn sự hỗ trợ của Công ty rất nhiều.