VŨ NHẬT HẠ / Visa du lịch Mỹ

 
Cháu còn nhỏ, không có người thân thích bên Mỹ, chỉ có bạn của bố bên đó. Nhưng cháu và bố đã có visa du lịch tự túc Mỹ nhờ vào sự tư vấn và hỗ trợ tận tình của Quốc Tế Visa. Cháu cám ơn công ty rất nhiều.