HUỲNH QUỐC HUY, NGUYỄN CHI HIẾU /

 

Công việc quá bận rộn nên tôi không để ý đến việc làm visa trong ngày 25/9 tôi mới đi làm visa mà tối ngày 25 là tôi bay không biết là thế nào. Nhờ có Quốc Tế visa đã giúp tôi kịp thời nhận được visa trong ngày. Cảm ơn Quốc Tế Visa rất nhiều.