NGUYỄN HIẾU TRỌNG /

Ai cũng nói làm Visa Mỹ khó. Từ khi tôi bắt đầu được Quốc tế visa tư vấn mọi việc trở nên đơn giản và thấy xin visa Mỹ cũng đơn giản không như nhiều người nói.