PHAN HOÀI CHI /

Cảm ơn Quốc Tế Visa đã giúp tôi nhận được visa Nhật. Tuy rất khó khăn nhưng nhờ cách làm việc chuyên nghiệp nên tôi có thể nhận được visa nhanh chóng và dễ dàng.