LE THI TUYET TRINH / Visa Thăm Thân Canada

Tôi còn trẻ cũng chưa đi nước ngoài lần nào.  Việc xin visa Canada đối với tôi là rất khó khăn. Nhưng nhờ sự tư vấn của Công ty tôi và bố tôi đã có visa Canada dễ dàng. Cảm ơn Công ty rất nhiều.