NGUYEN TRONG TAI / Visa Nhật Bản

Em là sinh viên mới ra trường. Với mong muốn đi du học Nhật Bản để học tập tuy nhiên chưa có kinh nghiệm xin visa du học. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của công ty em đã có được visa nhanh chóng. Em rất cảm ơn công ty đã tạo cơ hội để em có thể đi du học.