NGUYEN THI KIM PHUONG / Visa công tác Nhật Bản

Đối tác của chúng tôi là công ty Nhật vì vậy việc đi công tác thường xuyên là một công việc thiết yếu. Nhờ Công ty Quốc tế Visa tôi có thể dễ dàng đi Nhật nhiều lần. Cảm ơn Quý công ty rất nhiều.