Information about INTERNATIONAL VISA

INTERNATIONAL VISA is established and operates based on customer experience and trust.
 
 
With a team of experienced consultants, we want to provide our customers with useful information about visa applications from customers!
 
 ➡️ Currently we have the following services:
 
1. Travel/ Work/ Study abroad/ Visiting and Residence visa: Countries in Asia, Europe, Australia, America ✔️
 
2. Renewal service: Extension of Vietnam visa for foreigners, extension of US Visa for Vietnamese.✔️
 
3. Translation and notarization records.✔️
 
4. Flight tickets✔️
 
5. Airport shuttle rental. Pick up guests at the airport✔️
 
6. Vietnam temporary residence card service✔️
 
7. Proof of Finance✔️
 
8. Driver license change✔️
 
9. Emergency Passport ✔️
 
10. Travel Insurance ✔️
 
11. Processing Records That Have Failed One or More times✔️
 
INTERNATIONAL VISA established with the goal of connecting people all over the world.
 
INTERNATIONAL VISA has a team of experienced lawyers, deeply knowledgeable in many fields to be able to provide the most comprehensive and thorough support to customers.
 
                                 Principles of operation of INTERNATIONAL VISA
 
-> Business is GIVING and will RECEIVE
 
-> Customer benefits are always top priority.
 
-> Correctly solve customer problems.
 
-> The relationship between INTERNATIONAL VISA and customers is sustainable, friendship, is a support for mutual development.
 
-> Customers come to INTERNATIONAL VISA will:
 
-> Achieve your goal.
 
-> Be consulted by experienced professionals.
 
-> Fast and accurate problem solving with the highest efficiency.
 
-> Fully supported.
 
-> Prestige set always top.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VISA QUỐC TẾ được thành lập và hoạt động dựa trên kinh nghiệm và niềm tin của khách hàng.
 
 
Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng những thông tin hữu ích về các đơn xin thị thực từ khách hàng!
 
 Hiện tại chúng tôi có các dịch vụ sau:
 
1. Du lịch / Làm việc / Du học / Visa thăm và cư trú: Các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu, Úc, Mỹ ✔️
 
2. Dịch vụ gia hạn: Gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài, gia hạn Visa Mỹ cho người Việt Nam.
 
3. Hồ sơ dịch thuật và công chứng.
 
4. Vé máy bay
 
5. Cho thuê xe đưa đón sân bay. Đón khách tại sân bay ✔️
 
6. Dịch vụ thẻ tạm trú tại Việt Nam
 
7. Bằng chứng về tài chính
 
8. Thay đổi bằng lái xe
 
9. Hộ chiếu khẩn cấp ✔️
 
10. Bảo hiểm du lịch ✔️
 
11. Xử lý các hồ sơ đã thất bại một hoặc nhiều lần
 
VISA QUỐC TẾ được thành lập với mục tiêu kết nối mọi người trên toàn thế giới .
 
VISA QUỐC TẾ có một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc trong nhiều lĩnh vực để có thể cung cấp hỗ trợ toàn diện và toàn diện nhất cho khách hàng.
 
                                 Nguyên tắc hoạt động của VISA QUỐC TẾ : 
 
-> Doanh nghiệp đang  SỐNG  và sẽ  NHẬN
 
-> Lợi ích của khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu.
 
-> Giải quyết chính xác các vấn đề của khách hàng.
 
-> Mối quan hệ giữa VISA QUỐC TẾ và khách hàng là bền vững, tình bạn, là sự hỗ trợ cho sự phát triển lẫn nhau.
 
->  Khách hàng đến VISA QUỐC TẾ sẽ:
 
-> Đạt được mục tiêu của bạn.
 
-> Được tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
 
-> Giải quyết vấn đề nhanh và chính xác với hiệu quả cao nhất.
 
-> Được hỗ trợ đầy đủ.
 
-> Uy tín luôn đặt lên hàng đầu.
 
_________________________________________________
Address:
🇻🇳 OFFICES in VIETNAM 🇻🇳
 

 Office 1: 67 / 42H Bo Bao Tan Thang, P Son Ky, Tan Phu District, Tp. HCM

 Office 2: 25bis Nguyen Van Thu, P Da Kao, District 1, Tp. HCM

 

Contact: 028.38161629 - 090.8899.185 (Hotline / Zalo / Viber)

Email: quoctevisa@gmail.com - Skype: International Visa